Промоция на счетоводни услуги София счетоводни услуги

ЗА НОВИ КЛИЕНТИ

Всички нови клиенти на Счетоводна къща МЕГ 82 сключили договор за абонаментно обслужване за една година, не дължат такса през последния месец от срока на договора.