Промоция на счетоводни услуги София счетоводни услуги София

Счетоводна къща МЕГ 82 предлага eднократни счетоводни услуги както и счетоводни услуги на абонаментен принцип. Посочените цени са при сключен едногодишен договор за счетоводно обслужване който включва - безплатно годишно приключване, годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация, осигуряване и личен състав на 1 служител (за всеки следващ се заплаща по 10 лв). Обявените цени могат да варират в зависимост от сложността на счетоводните операции и дейността на клиента.

Юридически лица нерегистрирани по ЗДДС занимаващи се с услуги и търговия ЦЕНИ Юридически лица нерегистрирани по ЗДДС занимаващи се с производство ЦЕНИ
До 10 документа месечно 80 лв До 10 документа месечно 100лв
От 11 до 20 документа месечно 90 лв От 11 до 20 документа месечно 120лв
От 21 до 40 документа месечно 100 лв От 21 до 40 документа месечно 150лв
От 41 до 80 документа месечно 130 лв От 41 до 80 документа месечно 190лв
Над 80 документа месечно договаряне Над 80 документа месечно договаряне

_____________________________________________________________________________

Юридически лица регистрирани по ЗДДС занимаващи се с услуги и търговия ЦЕНИ Юридически лица регистрирани по ЗДДС занимаващи се с производство ЦЕНИ
До 10 документа месечно 120 лв До 10 документа месечно 150лв
От 11 до 20 документа месечно 140 лв От 11 до 20 документа месечно 180лв
От 21 до 40 документа месечно 170 лв От 21 до 40 документа месечно 220лв
От 41 до 80 документа месечно 230 лв От 41 до 80 документа месечно 290лв
Над 80 документа месечно договаряне Над 80 документа месечно договаряне

_____________________________________________________________________________

Годишно счетоводно приключване ЦЕНИ Други услуги ЦЕНИ
До 50 документа 350 лв Изготвяне на Годишна данъчна декларация за физически лица по ЗДДФЛ 150 лв
От 51 до 100 документа 450 лв Консултантски услуги 150 лв
От 101 до 150 документа 500 лв Издаване на фактури от името на Клиента по договаряне
Над 150 документа договаряне Изготвяне на документи за регистрация на фирма ООД, ЕООД, ЕТ договаряне

Забележка:

1. „Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопанска операция, като това може да е фактура, банкова транзакция, приходен или разходен касов ордер, ведомост или друг документ. Банкова транзакция може да бъде: платежно за осигуровки, банкова такса, изплатена по банков път заплата на служител, получена сума от клиента, платена на доставчик сума, изтеглена, внесена сума.

2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.

3. След запознаване и анализ на конкретната дейност на клиента , МЕГ 82 ЕООД си запазва правото да предоставя услуги и консултации на различни цени от обявените.

4. Всички цени са в български лева.