Промоция на счетоводни услуги София счетоводни услуги София

Счетоводна къща МЕГ 82 предлага eднократни счетоводни услуги както и счетоводни услуги на абонаментен принцип. Посочените цени са при сключен едногодишен договор за счетоводно обслужване който включва - безплатно годишно приключване, годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация, осигуряване и личен състав на 1 служител (за всеки следващ се заплаща по 10 лв). Обявените цени могат да варират в зависимост от сложността на счетоводните операции и дейността на клиента.

Юридически лица нерегистрирани по ЗДДС занимаващи се с услуги и търговия ЦЕНИ Юридически лица нерегистрирани по ЗДДС занимаващи се с производство ЦЕНИ
До 10 документа месечно 50.00 лв До 10 документа месечно 70.00 лв
От 11 до 20 документа месечно 60.00 лв От 11 до 20 документа месечно 80.00 лв
От 21 до 40 документа месечно 80.00 лв От 21 до 40 документа месечно 90.00 лв
От 41 до 80 документа месечно 100.00 лв От 41 до 80 документа месечно 120.00 лв
Над 80 документа месечно договаряне Над 80 документа месечно договаряне

_____________________________________________________________________________

Юридически лица регистрирани по ЗДДС занимаващи се с услуги и търговия ЦЕНИ Юридически лица регистрирани по ЗДДС занимаващи се с производство ЦЕНИ
До 10 документа месечно 90.00 лв До 10 документа месечно 110.00 лв
От 11 до 20 документа месечно 100.00 лв От 11 до 20 документа месечно 120.00 лв
От 21 до 40 документа месечно 140.00 лв От 21 до 40 документа месечно 170.00 лв
От 41 до 80 документа месечно 180.00 лв От 41 до 80 документа месечно 220.00 лв
Над 80 документа месечно договаряне Над 80 документа месечно договаряне

_____________________________________________________________________________

Годишно счетоводно приключване на фирми без абонамент ЦЕНИ Други услуги ЦЕНИ
До 50 документа 300.00 лв Изготвяне на Годишна данъчна декларация за физически лица по ЗДДФЛ 150.00 лв
От 51 до 100 документа 400.00 лв Консултантски услуги 150.00 лв на час
От 101 до 150 документа 500.00 лв Издаване на фактури от името на Клиента по договаряне
Над 150 документа договаряне Изготвяне на документи за регистрация на фирма ООД, ЕООД, ЕТ договаряне

Забележка:

1. „Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопанска операция, като това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер, ведомост или друг документ.

2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.

3. След запознаване и анализ на конкретната дейност на клиента , МЕГ 82 ЕООД си запазва правото да предоставя услуги и консултации на различни цени от обявените.

4. Всички цени са в български лева.