счетоводна къща МЕГ82 счетоводни услуги

ЗА НАС

Счетоводна къща МЕГ 82 е специализирано дружество в областта на счетоводните услуги, социално и здравно осигуряване, финансови и данъчни консултации. Ние предоставяме счетоводни услуги на фирми от всякакъв бранш. Ръководим се от мотото “Коректност, доверие, точност и професионализъм“, защото знаем, че това е формулата за постигане на целта ни, а именно "Предоставяне на висококачествени услуги в областта на счетоводството".

Дейността ни е съобразена с най–новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводство, данъци и осигуряване. Нашата политика е максимално приспособена към вашия начин на работа - след внимателен анализ на бизнес структурата на организацията ви и след обсъждане с вас, избираме най-добрият начин по който да става комуникацията с вашата фирма. Имаме опит в много сфери на стопанския живот – производство, строителство, външна и вътрешна търговия и други дейности.

Приоритетите на фирмата са насочени към постигане на дъгосрочни и лоялни бизнес взаимоотношения с нашите клиенти, което спомага за успеха на вашият бизнес. Нашият индивидуален подход към всеки клиент спомага за разработването на бизнес стратегии, съобразени със специфичните дейности на отделните структури на фирмата. Ние предоставяме професионално отношение и индивидуален подход към всеки клиент като разполагаме с нужните знания, опит и ресурси, за да бъдем незаменима част от просперитета на вашия бизнес.

В счетоводната ни практика ежедневно се справяме със сложни счетоводни и данъчни казуси, чиито резултат гарантира законодателна защитеност на клиентите ни.

Предлагаме бизнес съвети и решения, базирани на дългогодишен опит и постоянни контакти с опитни консултанти.

Счетоводна къща МЕГ 82 предлага:

  • Пълно счетоводно обслужване
  • Социални и здравни осигурителни вноски
  • ТРЗ и личен състав
  • Данъчна защита
  • Консултации
  • Други услуги.